Plott er med på å forlenge liv

October 31st, 2018 Posted by Rådgivning 0 thoughts on “Plott er med på å forlenge liv”

De fleste gamle kan med tilrettelegging leve et godt liv hjemme. Andre står i fare for å oppleve en gradvis forverring av helsetilstanden uten at helsepersonell oppdager det. Lovisenberg Diakonale Høgskole ved Edith Roth Gjevjon, utvikler for tiden “Safe” som skal bidra til tidlig oppdagelse av symptomer og tegn på nedadgående spiral hos eldre pasienter i hjemmesykepleien. Plott bidrar med rådgivning, presentasjonsmateriell og animasjoner (foreløpig).
Vi ser frem mot et godt samarbeid gjennom hele utviklingsfasen, fra den helt analoge versjonen som finnes i dag, frem til den fullintegrerte digitale løsningen som skal bidra til å forlenge liv, spare samfunnet penger og ikke minst – gi pasienter og pårørende høyere livskvalitet.

Tags:

Kontakt oss!

map_2x kopi

Vi sitter på MESH i Tordenskioldsgate 2 i Oslo.

Telefon 917 05 551
knut@plott.as
Org.nr. 920 458 513

Cookie policy

Copyright 2018 Plott