Rådgivning

Vi tilbyr rådgivning på våre kompetanseområder pedagogikk, kommunikasjon og digitale læringsplattformer og andre digitale løsninger. Ofte kan det være nyttig å ha litt starthjelp når virksomheten f.eks. skal anskaffe LMS, utvikle informasjonsarkitektur eller begynne å produsere e-læring selv.

Når vi tar rådgivningsoppdrag er vi opptatt av å ha god kunnskapsoverføring, slik at kunden lærer noe og kan mestre nye arbeidsoppgaver når vårt oppdrag er avsluttet.

Kundeeksempler

Lovisenberg Diakonale Høgskole

Lovisenberg Diakonale Høgskole ved Edith Roth Gjevjon, utvikler for tiden «Safe» som skal bidra til tidlig oppdagelse av symptomer og tegn på nedadgående spiral hos eldre pasienter i hjemmesykepleien. Plott bidrar foreløpig med rådgivning, presentasjonsmateriell og animasjoner, men vi har

Mattilsynet

Mattilsynet er i gang med å vurdere et nytt LMS (Learning management system) og Plott har bistått i kartleggingen av behov til organisasjonen.

Siste nyheter

Eldrerådsopplæring for Senteret for et aldersvennlig Norge / Helsedirektoratet

Eldrerådsopplæring for Senteret for et aldersvennlig Norge / Helsedirektoratet

Plott fikk oppdraget med å utvikle en digital læringsressurs for opplæring av alle eldreråd i norske kommuner og fylkeskommuner. Etter en intens...

Les mer
Container Norway er på nett!

Container Norway er på nett!

Etter nesten et decenniums arbeid, er endelig containerne tilgjengelige ikke kun gjennom telefon, men nå også på internett! Les mer her og besøk gjerne...

Les mer
Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)

Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)

Vi har utviklet nettside for TSB. Hensikten med siden er å gi fagfolk og andre oversikt over rusbehandlingstilbudet i Norge. Dette har vært en lærerik...

Les mer

Kontakt oss!

map_2x kopi

Vi sitter på MESH i Tordenskioldsgate 2 i Oslo.

Telefon 917 05 551
knut@plott.as
Org.nr. 920 458 513

Cookie policy

Copyright 2018 Plott