Rådgivning

Vi tilbyr rådgivning på våre kompetanseområder pedagogikk, kommunikasjon og digitale læringsplattformer og andre digitale løsninger. Ofte kan det være nyttig å ha litt starthjelp når virksomheten f.eks. skal anskaffe LMS, utvikle informasjonsarkitektur eller begynne å produsere e-læring selv.

Når vi tar rådgivningsoppdrag er vi opptatt av å ha god kunnskapsoverføring, slik at kunden lærer noe og kan mestre nye arbeidsoppgaver når vårt oppdrag er avsluttet.

Kundeeksempler

Lovisenberg Diakonale Høgskole

Lovisenberg Diakonale Høgskole ved Edith Roth Gjevjon, utvikler for tiden «Safe» som skal bidra til tidlig oppdagelse av symptomer og tegn på nedadgående spiral hos eldre pasienter i hjemmesykepleien. Plott bidrar foreløpig med rådgivning, presentasjonsmateriell og animasjoner, men vi har

Mattilsynet

Mattilsynet er i gang med å vurdere et nytt LMS (Learning management system) og Plott har bistått i kartleggingen av behov til organisasjonen.

Siste nyheter

Plott er med på å forlenge liv

Plott er med på å forlenge liv

De fleste gamle kan med tilrettelegging leve et godt liv hjemme. Andre står i fare for å oppleve en gradvis forverring av helsetilstanden uten...

Les mer
Moving up in the world

Moving up in the world

Vi har oppgradert oss selv til MESH-ere med fast kontorplass! Vi trives utrolig godt i det levende miljøet på MESH, og har nå fått mange nye,...

Les mer
Plott utdanner sykepleiere i Zambia

Plott utdanner sykepleiere i Zambia

Zambia er et land med mye alvorlige sykdommer som tuberkulose og HIV. Å være sykepleier i Zambia er tøft og utfordrende, blant annet møter de ofte...

Les mer

Kontakt oss!

View large map.

Vi sitter på MESH i Tordenskioldsgate 6 i Oslo.

Telefon 22 12 04 05
knut@plott.as
Org.nr. 920 458 513

Cookie policy

Copyright 2018 Plott