Rådgivning

Vi tilbyr rådgivning på våre kompetanseområder pedagogikk, kommunikasjon og digitale læringsplattformer og andre digitale løsninger. Ofte kan det være nyttig å ha litt starthjelp når virksomheten f.eks. skal anskaffe LMS, utvikle informasjonsarkitektur eller begynne å produsere e-læring selv.

Når vi tar rådgivningsoppdrag er vi opptatt av å ha god kunnskapsoverføring, slik at kunden lærer noe og kan mestre nye arbeidsoppgaver når vårt oppdrag er avsluttet.

Kundeeksempler

Lovisenberg Diakonale Høgskole

Lovisenberg Diakonale Høgskole ved Edith Roth Gjevjon, utvikler for tiden «Safe» som skal bidra til tidlig oppdagelse av symptomer og tegn på nedadgående spiral hos eldre pasienter i hjemmesykepleien. Plott bidrar foreløpig med rådgivning, presentasjonsmateriell og animasjoner, men vi har

Mattilsynet

Mattilsynet er i gang med å vurdere et nytt LMS (Learning management system) og Plott har bistått i kartleggingen av behov til organisasjonen.

Siste nyheter

BASIS fra Helsedirektoratet og Plott utvikles stadig

BASIS fra Helsedirektoratet og Plott utvikles stadig

Les Helsedirektoratets oppdatering på Facebook...

Les mer
360-undervisning for elever på videregående

360-undervisning for elever på videregående

Vi har på oppdrag fra NDLA, utviklet to 360-gradersmiljøer i H5P hvor elever skal gå gjennom et hus og et galleri for å lære om karakterutvikling og...

Les mer
Vår første avatar!

Vår første avatar!

Vi begynner året med et stort og annerledes oppdrag. Sammen med Pointmedia AS skal vi utvikle en 3D-avatar for RVTS Vest, som skal brukes i deres arbeid med...

Les mer

Kontakt oss!

map_2x kopi

Vi sitter på MESH i Tordenskioldsgate 2 i Oslo.

Telefon 917 05 551
knut@plott.as
Org.nr. 920 458 513

Cookie policy

Copyright 2018 Plott