Posts in Animasjon

Eldrerådsopplæring for Senteret for et aldersvennlig Norge / Helsedirektoratet

January 18th, 2024 Posted by Animasjon, Digitale verktøy, E-læring, Nettside 0 thoughts on “Eldrerådsopplæring for Senteret for et aldersvennlig Norge / Helsedirektoratet”
Plott fikk oppdraget med å utvikle en digital læringsressurs for opplæring av alle eldreråd i norske kommuner og fylkeskommuner.
Etter en intens prosjektperiode høsten -23, ble løsningen 
Eldrerådskurset.
En nettside med animasjoner og veiledere til bruk i eldrerådene. 

BASIS lansert!

November 5th, 2019 Posted by Animasjon, E-læring, Nettside, Rådgivning, Webdesign 0 thoughts on “BASIS lansert!”

I dag lanserte Helsedirektoratet prosjektet vi har jobbet med i nesten et år – BASIS fallforebyggende trening for eldre.

Det har vært et stort prosjekt for oss og vi er stolte over at vi nå er fremme ved startstreken – for dette er prosjekt som kommer til å utvikles i tiden fremover. Vi gleder oss!

Ta en kikk på basis-fallforebygging.no

BASIS teaser

Færre fall med Plott

January 10th, 2019 Posted by Animasjon, E-læring 0 thoughts on “Færre fall med Plott”

Yes! Vi har vunnet vårt første store offentlige anbud. Fallforebyggende tiltak er viktig for livskvaliteten for eldre. Både generelle aktivitetsfremmende tiltak og systematisk oppfølging etter fallskader bidrar til økt livskvalitet og bedre mulighet til å klare seg selv lenger. Plott skal sammen med Helsedirektoratet og NTNU lage et e-læringskurs og en øvingsbank som skal være det daglige verktøyet for målgruppene. Løsningen blir ferdig i september 2019 og skal i første omgang rette seg mot treningssentre, institusjoner og kommunenes frisklivssentraler. Prosjektet gir oss god mulighet til å bidra til samfunnsnytte, samtidig som det gir oss enda bedre fotfeste som leverandør til helsesektoren.

Kontakt oss!

map_2x kopi

Vi sitter på MESH i Tordenskioldsgate 2 i Oslo.

Telefon 917 05 551
knut@plott.as
Org.nr. 920 458 513

Cookie policy

Copyright 2018 Plott