E-læring

E-læring er ikke løsningen på alt, men i kombinasjon med andre virkemidler kan det være et godt verktøy for å tilrettelegge for læring. E-læring er fleksibelt og mer effektivt for brukerne og progresjonen kan logges. Dette forutsetter selvsagt at e-læringen tar brukeren på alvor og oppleves som nyttig og meningsfull

Vi har lang erfaring med å utvikle e-læring på forskjellige tema for små og store virksomheter.

Vår plattform er pedagogikk, kommunikasjon, design og digital kompetanse. Det finnes i dag mange spennende muligheter utover tradisjonell e-læring som Virituell reality (VR), Augmented reality (AR) og simuleringer. Vi har ikke en metode som fungerer på alle opplæringsbehov, men et sett av verktøy vi velger utfra den enkelte situasjon.

Kundeeksempler

Et utested i Lusaka. Neppe noe for Mattilsynet:)

LHL International

Høsten 2018 lager vi, sammen med LHL Internasjonal, kurs i
helsekommunikasjon for sykepleiere i Zambia. Kurset skal gjøre sykepleierne
tryggere på seg selv i møtet med pasienten gjennom en blended løsning med
e-læring og oppgaver som skal gjøres mellom modulene. Målsetningen er
bedre arbeidsforhold for sykepleierne men aller viktigst skal bedre
kommunikasjon gi bedre helsetjenester og bedre helse for pasientene.

Et tidlig eksempel på enkel simulering, som vil bli en viktig del av kurset.

Til venstre: Et tidlig eksempel på enkel simulering, som vil bli en viktig del av kurset.

E-læringskurs for Mattilsynet i samarbeid med Storyboard. Hensikten med kurset er å begrense bruken av antibiotika og gi dyr best mulig behandling.

På dyrenes side

«På dyrenes side» er et kurs om antibiotikabruk hos veterinærer. Kurset er laget
for Mattilsynet sammen med Storyboard og tar for seg riktig bruk av antibiotika
i ulike sammenhenger. Målgruppen er veterinærstudenter som studerer i
utlandet, men er også nyttig for alle veterinærer.

Siste nyheter

360-undervisning for elever på videregående

360-undervisning for elever på videregående

Vi har på oppdrag fra NDLA, utviklet to 360-gradersmiljøer i H5P hvor elever skal gå gjennom et hus og et galleri for å lære om karakterutvikling og...

Les mer
Vår første avatar!

Vår første avatar!

Vi begynner året med et stort og annerledes oppdrag. Sammen med Pointmedia AS skal vi utvikle en 3D-avatar for RVTS Vest, som skal brukes i deres arbeid med...

Les mer
Startkurs for nye frivillige i Røde Kors

Startkurs for nye frivillige i Røde Kors

Vi har fått Røde Kors som kunde - og er godt i gang med flere læringstiltak. Startkurset er et helt nytt digitalt kurs for nye frivillige, som skal stå...

Les mer

Kontakt oss!

map_2x kopi

Vi sitter på MESH i Tordenskioldsgate 2 i Oslo.

Telefon 22 12 04 05
knut@plott.as
Org.nr. 920 458 513

Cookie policy

Copyright 2018 Plott