E-læring

E-læring er ikke løsningen på alt, men i kombinasjon med andre virkemidler kan det være et godt verktøy for å tilrettelegge for læring. E-læring er fleksibelt og mer effektivt for brukerne og progresjonen kan logges. Dette forutsetter selvsagt at e-læringen tar brukeren på alvor og oppleves som nyttig og meningsfull

Vi har lang erfaring med å utvikle e-læring på forskjellige tema for små og store virksomheter.

Vår plattform er pedagogikk, kommunikasjon, design og digital kompetanse. Det finnes i dag mange spennende muligheter utover tradisjonell e-læring som Virituell reality (VR), Augmented reality (AR) og simuleringer. Vi har ikke en metode som fungerer på alle opplæringsbehov, men et sett av verktøy vi velger utfra den enkelte situasjon.

Kundeeksempler

Et utested i Lusaka. Neppe noe for Mattilsynet:)

LHL International

Høsten 2018 lager vi, sammen med LHL Internasjonal, kurs i
helsekommunikasjon for sykepleiere i Zambia. Kurset skal gjøre sykepleierne
tryggere på seg selv i møtet med pasienten gjennom en blended løsning med
e-læring og oppgaver som skal gjøres mellom modulene. Målsetningen er
bedre arbeidsforhold for sykepleierne men aller viktigst skal bedre
kommunikasjon gi bedre helsetjenester og bedre helse for pasientene.

Et tidlig eksempel på enkel simulering, som vil bli en viktig del av kurset.

Til venstre: Et tidlig eksempel på enkel simulering, som vil bli en viktig del av kurset.

E-læringskurs for Mattilsynet i samarbeid med Storyboard. Hensikten med kurset er å begrense bruken av antibiotika og gi dyr best mulig behandling.

På dyrenes side

«På dyrenes side» er et kurs om antibiotikabruk hos veterinærer. Kurset er laget
for Mattilsynet sammen med Storyboard og tar for seg riktig bruk av antibiotika
i ulike sammenhenger. Målgruppen er veterinærstudenter som studerer i
utlandet, men er også nyttig for alle veterinærer.

Siste nyheter

Eldrerådsopplæring for Senteret for et aldersvennlig Norge / Helsedirektoratet

Eldrerådsopplæring for Senteret for et aldersvennlig Norge / Helsedirektoratet

Plott fikk oppdraget med å utvikle en digital læringsressurs for opplæring av alle eldreråd i norske kommuner og fylkeskommuner. Etter en intens...

Les mer
Container Norway er på nett!

Container Norway er på nett!

Etter nesten et decenniums arbeid, er endelig containerne tilgjengelige ikke kun gjennom telefon, men nå også på internett! Les mer her og besøk gjerne...

Les mer
Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)

Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)

Vi har utviklet nettside for TSB. Hensikten med siden er å gi fagfolk og andre oversikt over rusbehandlingstilbudet i Norge. Dette har vært en lærerik...

Les mer

Kontakt oss!

map_2x kopi

Vi sitter på MESH i Tordenskioldsgate 2 i Oslo.

Telefon 917 05 551
knut@plott.as
Org.nr. 920 458 513

Cookie policy

Copyright 2018 Plott