Dine historier – vårt plott

E-læring

Interaktiv

Rådgivning

Hvordan legger du opp læringen i organisasjonen din?
Hva er kjernen – plottet – i det du ønsker at medarbeiderne skal lære?

Alt er historier

  • Bedriftskultur
  • Kunnskap
  • Rutiner
  • Visjoner
  • Verdier
  • Strategier
  • Mål
Alle disse begrepene rommer historiene dine. Vi bruker disse til å utvikle folkene dine.
Effektive og virkningsfulle løsninger på kort- og langsiktige utfordringer kommer ikke av selv.
Vi må utvikle dem sammen.

Først kartlegger vi historiene og kunnskapen som finnes i hodene deres.

Så må vi forstå hva dere ønsker å oppnå – hva folk skal sitte igjen med.

Gjennom denne innsikten utvikler vi det som skal skape ønsket endring.

Virkemidler

Vi bruker pedagogikk og kommunikasjon for å oppnå målet, men vi er ikke låst til løsninger. Det må gjerne være digitalt, men trenger ikke være det; e-læring, nettsider, kollegalæring, klasserom, andre virkemidler, eller kombinasjoner av dette – vi velger det vi mener er riktig for å oppnå hensikten og målet. Det viktigste er at det får ønsket effekt og at vi sjekker ut om det faktisk sitter.

Vi er ikke låst til noen bestemt software, men velger i stedet basert på oppdragets karakter og kundens behov. Det kommer stadig nye løsninger på markedet og dinosaurer faller om rett som det er.

Ta en kikk på noe av det vi har gjort ved å klikke i menyen.

Siste nyheter

Eldrerådsopplæring for Senteret for et aldersvennlig Norge / Helsedirektoratet

Eldrerådsopplæring for Senteret for et aldersvennlig Norge / Helsedirektoratet

Plott fikk oppdraget med å utvikle en digital læringsressurs for opplæring av alle eldreråd i norske kommuner og fylkeskommuner. Etter en intens...

Les mer
Container Norway er på nett!

Container Norway er på nett!

Etter nesten et decenniums arbeid, er endelig containerne tilgjengelige ikke kun gjennom telefon, men nå også på internett! Les mer her og besøk gjerne...

Les mer
Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)

Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)

Vi har utviklet nettside for TSB. Hensikten med siden er å gi fagfolk og andre oversikt over rusbehandlingstilbudet i Norge. Dette har vært en lærerik...

Les mer

Kontakt oss!

map_2x kopi

Vi sitter på MESH i Tordenskioldsgate 2 i Oslo.

Telefon 917 05 551
knut@plott.as
Org.nr. 920 458 513

Cookie policy

Copyright 2018 Plott