Animasjoner

Styrken til animasjon er å forklare krevende tema på en lettfattelig måte og vise sammenhenger og helhet. Dette er infotainment som henter inspirasjon fra film og TV og leder brukeren gjennom en historie.

Vi lager korte animasjoner – eller lange. Det kommer helt an på behovet. Vi lager animasjoner spesialtilpasset din unike profil, eller i en mer generisk stil – helt avhengig av hva du trenger og hva du vil betale for det.

Kundeeksempler

Mattilsynet

Animasjon om fremveksten av antibiotikaresistens og hvordan verden har begynt å innse alvoret og utviklet løsninger på problemet. I Norge har vi vært bevisste på problemet allerede en god stund.

Martin Bruusgaard AS

I kjernen av The Bruusgaard System, står logistikksupport. Animasjonen viser hvordan Martin Bruusgaard AS har full kontroll over kundenes lager og tilstand på instrumentene. Dette gjør at kundene alltid har det de trenger tilgjengelig og ikke bestiller unødvendig.

Lovisenberg Diakonale Høgskole

Lovisenberg Diakonale Høgskole ved Edith Roth Gjevjon, utvikler for tiden “Safe” som skal bidra til tidlig oppdagelse av symptomer og tegn på nedadgående spiral hos eldre pasienter i hjemmesykepleien. Plott bidrar med rådgivning, presentasjonsmateriell og animasjoner (foreløpig).

Siste nyheter

Eldrerådsopplæring for Senteret for et aldersvennlig Norge / Helsedirektoratet

Eldrerådsopplæring for Senteret for et aldersvennlig Norge / Helsedirektoratet

Plott fikk oppdraget med å utvikle en digital læringsressurs for opplæring av alle eldreråd i norske kommuner og fylkeskommuner. Etter en intens...

Les mer
Container Norway er på nett!

Container Norway er på nett!

Etter nesten et decenniums arbeid, er endelig containerne tilgjengelige ikke kun gjennom telefon, men nå også på internett! Les mer her og besøk gjerne...

Les mer
Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)

Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)

Vi har utviklet nettside for TSB. Hensikten med siden er å gi fagfolk og andre oversikt over rusbehandlingstilbudet i Norge. Dette har vært en lærerik...

Les mer

Kontakt oss!

map_2x kopi

Vi sitter på MESH i Tordenskioldsgate 2 i Oslo.

Telefon 917 05 551
knut@plott.as
Org.nr. 920 458 513

Cookie policy

Copyright 2018 Plott