Animasjoner

Styrken til animasjon er å forklare krevende tema på en lettfattelig måte og vise sammenhenger og helhet. Dette er infotainment som henter inspirasjon fra film og TV og leder brukeren gjennom en historie.

Vi lager korte animasjoner – eller lange. Det kommer helt an på behovet. Vi lager animasjoner spesialtilpasset din unike profil, eller i en mer generisk stil – helt avhengig av hva du trenger og hva du vil betale for det.

Kundeeksempler

Mattilsynet

Animasjon om fremveksten av antibiotikaresistens og hvordan verden har begynt å innse alvoret og utviklet løsninger på problemet. I Norge har vi vært bevisste på problemet allerede en god stund.

Martin Bruusgaard AS

I kjernen av The Bruusgaard System, står logistikksupport. Animasjonen viser hvordan Martin Bruusgaard AS har full kontroll over kundenes lager og tilstand på instrumentene. Dette gjør at kundene alltid har det de trenger tilgjengelig og ikke bestiller unødvendig.

Lovisenberg Diakonale Høgskole

Lovisenberg Diakonale Høgskole ved Edith Roth Gjevjon, utvikler for tiden “Safe” som skal bidra til tidlig oppdagelse av symptomer og tegn på nedadgående spiral hos eldre pasienter i hjemmesykepleien. Plott bidrar med rådgivning, presentasjonsmateriell og animasjoner (foreløpig).

Siste nyheter

360-undervisning for elever på videregående

360-undervisning for elever på videregående

Vi har på oppdrag fra NDLA, utviklet to 360-gradersmiljøer i H5P hvor elever skal gå gjennom et hus og et galleri for å lære om karakterutvikling og...

Les mer
Vår første avatar!

Vår første avatar!

Vi begynner året med et stort og annerledes oppdrag. Sammen med Pointmedia AS skal vi utvikle en 3D-avatar for RVTS Vest, som skal brukes i deres arbeid med...

Les mer
Startkurs for nye frivillige i Røde Kors

Startkurs for nye frivillige i Røde Kors

Vi har fått Røde Kors som kunde - og er godt i gang med flere læringstiltak. Startkurset er et helt nytt digitalt kurs for nye frivillige, som skal stå...

Les mer

Kontakt oss!

map_2x kopi

Vi sitter på MESH i Tordenskioldsgate 2 i Oslo.

Telefon 22 12 04 05
knut@plott.as
Org.nr. 920 458 513

Cookie policy

Copyright 2018 Plott