Animasjoner

Styrken til animasjon er å forklare krevende tema på en lettfattelig måte og vise sammenhenger og helhet. Dette er infotainment som henter inspirasjon fra film og TV og leder brukeren gjennom en historie.

Vi lager korte animasjoner – eller lange. Det kommer helt an på behovet. Vi lager animasjoner spesialtilpasset din unike profil, eller i en mer generisk stil – helt avhengig av hva du trenger og hva du vil betale for det.

Kundeeksempler

Mattilsynet

Animasjon om fremveksten av antibiotikaresistens og hvordan verden har begynt å innse alvoret og utviklet løsninger på problemet. I Norge har vi vært bevisste på problemet allerede en god stund.

Martin Bruusgaard AS

I kjernen av The Bruusgaard System, står logistikksupport. Animasjonen viser hvordan Martin Bruusgaard AS har full kontroll over kundenes lager og tilstand på instrumentene. Dette gjør at kundene alltid har det de trenger tilgjengelig og ikke bestiller unødvendig.

Lovisenberg Diakonale Høgskole

Lovisenberg Diakonale Høgskole ved Edith Roth Gjevjon, utvikler for tiden “Safe” som skal bidra til tidlig oppdagelse av symptomer og tegn på nedadgående spiral hos eldre pasienter i hjemmesykepleien. Plott bidrar med rådgivning, presentasjonsmateriell og animasjoner (foreløpig).

Siste nyheter

The New Angle On Discrete Math Problems Just Released

How to Get Started with Discrete Math Problems?The write my essay for me level of difficulty of solving discrete programming problems ...

Les mer

Vital Pieces of Is Custom Essays Legit

Any customized essay writing service which wants to acquire the trust of clients must always offer the maximum security level. As soon as your order is done,...

Les mer

Comparing Plus Diverse Two Operates Of Art

A great variance can easily built checking out the facts suggested for either sculpture's minds. Show students how much an imaginative payment is definitely,...

Les mer

Kontakt oss!

View large map.

Vi sitter på MESH i Tordenskioldsgate 6 i Oslo.

Telefon 22 12 04 05
knut@plott.as
Org.nr. 920 458 513

Cookie policy

Copyright 2018 Plott