Container Norway er på nett!

December 4th, 2023 Posted by Nettside 0 thoughts on “Container Norway er på nett!”

Etter nesten et decenniums arbeid, er endelig containerne tilgjengelige ikke kun gjennom telefon, men nå også på internett! Les mer her og besøk gjerne våre venner i containerbransjen.

Kontakt oss!

map_2x kopi

Vi sitter på MESH i Tordenskioldsgate 2 i Oslo.

Telefon 917 05 551
knut@plott.as
Org.nr. 920 458 513

Cookie policy

Copyright 2018 Plott