Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)

September 27th, 2023 Posted by Digitale verktøy, Nettside, Webdesign 0 thoughts on “Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)”

Vi har utviklet nettside for TSB.

Hensikten med siden er å gi fagfolk og andre oversikt over rusbehandlingstilbudet i Norge.
Dette har vært en lærerik prosess for oss og vi håper den gir sitt lille bidrag til utviklingen av rusbehandling i Norge.

Videreutviklingen er allerede i gang og vi ser frem mot videre samarbeid med TSB!

Se siden her

Kontakt oss!

map_2x kopi

Vi sitter på MESH i Tordenskioldsgate 2 i Oslo.

Telefon 917 05 551
knut@plott.as
Org.nr. 920 458 513

Cookie policy

Copyright 2018 Plott