Posts by Knut

Færre fall med Plott

January 10th, 2019 Posted by Animasjon, E-læring 0 thoughts on “Færre fall med Plott”

Yes! Vi har vunnet vårt første store offentlige anbud. Fallforebyggende tiltak er viktig for livskvaliteten for eldre. Både generelle aktivitetsfremmende tiltak og systematisk oppfølging etter fallskader bidrar til økt livskvalitet og bedre mulighet til å klare seg selv lenger. Plott skal sammen med Helsedirektoratet og NTNU lage et e-læringskurs og en øvingsbank som skal være det daglige verktøyet for målgruppene. Løsningen blir ferdig i september 2019 og skal i første omgang rette seg mot treningssentre, institusjoner og kommunenes frisklivssentraler. Prosjektet gir oss god mulighet til å bidra til samfunnsnytte, samtidig som det gir oss enda bedre fotfeste som leverandør til helsesektoren.

Kontakt oss!

map_2x kopi

Vi sitter på MESH i Tordenskioldsgate 2 i Oslo.

Telefon 917 05 551
knut@plott.as
Org.nr. 920 458 513

Cookie policy

Copyright 2018 Plott