Plott utdanner sykepleiere i Zambia

November 1st, 2018 Posted by E-læring, Rådgivning 0 thoughts on “Plott utdanner sykepleiere i Zambia”

Zambia er et land med mye alvorlige sykdommer som tuberkulose og HIV. Å være sykepleier i Zambia er tøft og utfordrende, blant annet møter de ofte pasienter som er usikre, redde og med liten tillit til helsevesenet. Sammen med LHL Internasjonal lager Plott et e-læringskurs i helsekommunikasjon for studenter og ferdige sykepleiere. Kurset skal gjøre sykepleierne tryggere på seg selv i møtet med pasienten gjennom en blended løsning med e-læring og oppgaver som skal gjøres mellom modulene. Målsetningen er bedre arbeidsforhold for sykepleierne men aller viktigst skal bedre kommunikasjon gi bedre helsetjenester og bedre helse for pasientene. Vi jobber tett sammen med General Nursing Council og Ministry of Health i Zambia for å lage et kurs som er best mulig tilpasset lokale forhold. Det er gjennomført et forprosjekt for å kartlegge muligheter og utfordringer, og nå er vi godt i gang med utvikling av kurset som blir ferdig i februar 2019. Et morsomt prosjekt og det føles givende å være med på noe som kan gjøre en forskjell på et viktig område.

Kontakt oss!

map_2x kopi

Vi sitter på MESH i Tordenskioldsgate 2 i Oslo.

Telefon 917 05 551
knut@plott.as
Org.nr. 920 458 513

Cookie policy

Copyright 2018 Plott