På lag med frivillige i Malawi

April 22nd, 2020 Posted by App 0 thoughts on “På lag med frivillige i Malawi”

Midt i disse koronatider utvikler vi en app for registrering av tuberkulosepasienter i Malawi.

4.000 dør hver dag av tuberkulose, men de fleste av dem er i fattige land og vi hører derfor ikke så mye om det. Malawi er et av verdens fattigste land, appen vi lager sammen med LHL Internasjonal, skal hjelpe frivillige i pasientorganisasjonen Paradiso, med å finne, registrere og følge opp tuberkulosepasienter.

I januar var vi i Malawi og snakket med frivillige, pasienter og pårørende. Appen blir ferdig i mai, med en del utfordringer vi ikke er vant til: De frivillige har ikke egne telefoner, så flere må dele en telefon. Det er dårlig dekning, så appen må i stor grad brukes offline. Mange av de frivillige og pasientene kan ikke lese, så mye av innholdet må være visuelt, blant annet er personvernerklæringen lest inn på film. Og hele appen er på chichewa, et av de lokale språkene.

Spennende prosjekt med stor nytteverdi og noen utfordringer vi har lært mye av!

Kontakt oss!

map_2x kopi

Vi sitter på MESH i Tordenskioldsgate 2 i Oslo.

Telefon 917 05 551
knut@plott.as
Org.nr. 920 458 513

Cookie policy

Copyright 2018 Plott